Dodeljene stipendije za žene u nauci za 2018. godinu

0
1827
Dodeljene stipendije
Dodeljene stipendije "Za žene u nauci" najboljim naučnicama Srbije; Foto: PR

Beograd, 12. decembar 2018. godine – Milica Sentić, Mirjana Ljubojević i Mirjana Ćuk, tri mlade naučnice iz Srbije, ovogodišnje su dobitnice nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“. Njihov izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima hemije, životne sredine, hortikulture i botanike, nagrađen je stipendijama u vrednosti od po pet hiljada evra na ceremoniji održanoj u zgradi Vlade Republike Srbije.

Stipendije, koje se ove godine u našoj zemlji dodeljuju po osmi put, u partnerstvu Ministarstva zaprosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za Unesko i Loreala Balkan, namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedenau Srbiji.

Ovogodišnje dobitnice stipendija su svojim zalaganjem i dosadašnjim dostignućima već privukle pažnju međunarodne i domaće stručne javnosti. Rezultati njihovih istraživanja su publikovani u vrhunskim naučnim časopisima. Nagrađene su sa više domaćih i stranih nagrada i priznanja i aktivne su napolju međunarodne saradnje.  

Ovogodišnje dobitnice stipendija „Za žene u nauci“

  • Milica Sentić, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Stipendijom je nagrađena za projekat „Inovativni pristup za degradaciju toksinacijano bakterija, akutnog ekotoksikološkog problema u vodenim ekosistemima u svetu i u republici Srbiji“. Njen dosadašnji naučni rad obuhvata oblastielektrohemije, bioanalitičke hemije, naprednih materijala i hemije životne sredine.
  • Mirjana Ljubojević, doktor biotehničkih nauka, je docent za užu naučnu oblast Hortikultura i pejzažna arhitektura na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Nagrađena je za projekat „Oplemenjivanje voćaka na otpornost prema patogenima u funkciji održivog isocio ekonomskog razvoja“.  Naučnoistraživački rad  obuhvata oplemenjivanje hortikulturnog bilja od značaja za unapređenje nauke i struke, a usmeren je i na popularizaciju urbanog baštovanstva i voćarstva.
  • Mirjana Ćuk je asistent na katedri za botaniku, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je ujedno i na doktorskim studijama. Nagrađena je za projekat „Status i vremenska dinamika flore i vegetacije Deliblatske peščare“. Njen naučno istraživački rad je usmeren na diverzitet flore i vegetacije, kao i na faktore njihovog ugrožavanja i metode aktivne zaštite.
Dobitnice stipendije; Milica Sentić, Mirjana Ćuk i Mirjana Ljubojević; Foto PR
Dobitnice stipendije; Milica Sentić, Mirjana Ćuk i Mirjana Ljubojević; Foto PR

Mlade naučnicestipendijama su nagrađene u sklopu čuvenog međunarodnogprograma Loreal-Unesko „Za žene u nauci“ (L´Oréal-UNESCO For Women in Science)koji već dvadeset godina nagrađuje i promoviše žene čija su izuzetna dostignućadoprinela naučnom napretku u celom svetu. U Srbiji se u sklopu ove inicijative od 2010. godine najboljim mladim naučnicama dodeljuju stipendije. One predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaja da nastave da se bave naukom u našoj zemlji. Program u Srbiji realizuje se u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO i L’Oréala Balkan.Od pokretanja programa do danas, na konkursu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ učestvovalo je više od 500 mladih talentovanih naučnica. Najboljima su, uključujući i ovogodišnje dobitnice, dodeljene 23 stipendije čija ukupna vrednost prelazi 13 miliona dinara.

Kako se prijaviti za stipendiju „Za žene u nauci“?

Početak novog ciklusa ovog programa najavljen je za 15. decembar, od kada će naučnice u Srbiji moći da konkurišu za stipendije za 2019. godinu. Za stipendije „Za žene u nauci“ mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka. Potrebno je da imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa za 2019. godinu, moguće je naći na sajtu www.zeneunauci.co.rs 

Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!

Iako je broj žena koje biraju nauku za svoju profesiju porastao za 12% u poređenju sa 1998. godinom, samo 28% današnjih istraživača su žene. Samo 3% Nobelovih nagrada za nauku dodeljeno je ženama. Žene u nauci se i dalje suočavaju sa barijerama, posebno kada je reč o napredovanju u karijeri, dobijanju stalnih pozicija i finansiranju. Trenutno, žene se nalaze na samo 11% viših pozicija u akademskim institucijama u Evropi (UNESCO Science Report Toward 2030, 2015. i BOSTON CONSULTING GROUP Women in Science, 2015. izveštaji).

O međunarodnom programu:

Međunarodni program L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oréal-UNESCO „For Women in Science“) pokrenut je 1998. godine u partnerstvu L’Oréala i UNESCO-a, sa ciljem da afirmiše ulogu žena istraživača i njihov doprinos naučnom napretku u celom svetu. Program se danas realizuje širom sveta i uključuje globalne Nagrade „Za žene u nauci“ za izuzetna naučna dostignuća i više od 50 programa nacionalnih i regionalnih stipendija posvećenih razvoju mladih talenata. Otkako je pokrenut, kroz program „Za žene u nauci“ obezbeđena je podrška za više od tri hiljade  naučnica iz 117 zemalja širom sveta. Među njima su mlade žene koje su tek zakoračile u svet nauke ali i naučnice koje su dobile zasluženo priznanje na vrhuncu svoje karijere. Tri dobitnice nagrada „Za žene u nauci“ su nakon ovog priznanja dobile i Nobelove nagrade.

www.forwomeninscience.com   
www.facebook.com/forwomeninscience

www.twitter.com/4womeninscience      www.youtube.com/forwomeninscience

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas, unesite vaš komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde